Kursförklaring

Som manuell terapeut jobbar du med olika tekniker för att på bästa sätt hjälpa dina patienter med deras besvär/skador. Detta är en vidareutbildning för massageterapeuter i första hand som känner sig begränsade i sitt yrkesutövande och vill kunna hjälpa fler med ytterligare behandlingsmetoder. Manuell terapi passar de flesta terapeuter eftersom det är så mångsidigt och därför inte sliter på terapeutens kropp samtidigt som patienterna får en optimal behandling. Du kommer efter utbildningen att kunna drastiskt öka antalet potentiella kunder samtidigt som jobbet blir mer omväxlande. Det grundläggande i manuell terapi är sambandet mellan muskler-leder-nervsystem där varje behandling måste inbegripa alla dessa tre för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Mobilisering är en mjuk och effektiv form av aktiva-passiva behandlingsrörelser för ledproblem där patienten är högst delaktig och har en del kontroll.Terapeuten placerar kunden i en viss position beroende på vad som ska rättas till och sen använder kunden sin egen muskelkraft för att rätta till den led man ämnar behandla. Passar nästan alla människor och är skonsamt och inte så skrämmande för kunden. Manipulation är passiv metod där patienten inte är delaktig utan terapeuten utför varje del av behandlingen. Har till uppgift att precis som mobilisering rätta till låsningar i kroppens olika leder. Kallas också för kotknackning och passar inte alla. Många har en rädsla för manipulation då man framkallar ett distinkt knak i den behandlade leden. Knaket är inte smärtsamt men kan upplevas som obehagligt.  Dryneedling är en form av akupunktur där nålar sticks direkt i muskelvävnad för att manipulera delar av muskeln att slappna av och därigenom behandla triggerpunktsproblem eller krampsymtom. Artroneurologisk akupunktur är en form av akupunktur där nålar sticks direkt i leder för att behandla perifera besvär i framförallt rörelseapparaten. Akupressur innebär tryck med fingrar eller hjälpmedel på akupunkturpunkter. Kinesologi är en behandlingsform som med mjuka metoder manipulerar delar av nervsystemet för att minska smärta och blockeringar.

Kursinformation

Utbildningen till Manuell terapeut är uppdelad i 3-dagars block ;
1. Grundläggande terapi
2. Bäcken och ländrygg
3. Thorax-bröstrygg , revben och axlar
4. Extremiteter (Armar,ben,händer,fötter)
5. Cervikalryggraden
6. Repetition och examensdag
Varje block inleds med fördjupade kunskaper inom skelett-, led- och muskelanatomi, rörelseundersökning samt neurologi. Därefter följer en genomgång av de massagegrepp som föregår och ligger till grund för den uppföljande behandlingen.

Max antal deltagare är 12 st

Förkunskaper

Massageterapeut eller annan likvärdig utbildning/kunskapsnivå.

Start:   22 september 2023

Alla datum för träffar 2023: 22-24/9, 14-15/10, 11-12/11, 15-17/12.  2024: 20-21/1, 9-11/2

Avgift: 15.920:- exkl. moms (19.900:- inkl. moms)

Anmälan: Betala in anmälningsavgift (3.900:-) på bankgiro 5869-6378. Kom ihåg att tydligt ange namn,adress,telnr och mailadress. (eller skicka mail med uppgifterna)