Diplomerad massör

Detta är en utbildning för dig som tänker jobba med massage och lättare typer av besvär eller vill komplettera ditt nuvarande yrke inom hälsobranschen. Massage är mycket användbart och uppskattat världen över och fungerar därför utmärkt som komplement till t.ex. ett yrke där man jobbar med den mentala biten hos sina klienter eller andra hands-on terapier.

Du lär dig grunderna i svensk massage med grepp, arbetsställningar, kundmottagande, vanliga problem och kan ge dina klienter en avslappnande massage eller terapeutisk stretching och därigenom lindra besvär med stress och spänningstillstånd samtidigt som du läser fysio­logi och anatomi med inriktning mot framförallt muskler, fästen, skelettdelar och hud. Du kommer att kunna jobba på spa,gym eller andra massageinstutitioner och kan starta eget. Vill du istället ha djupare kunskaper och fler redskap så rekommen­derar vi massageterapeututbildningen.

Kursinformation

Utbildningen är upplagd som distanskurs med träffar en gång per månad (fre-sön). Mellan träffarna praktiserar och studerar du de ämnen vi har avhandlat föregående helg med stöd från oss.

Lektionstid är kl  9.00-17.00

Diplom erhålles efter fullt genomgången kurs med godkänt resultat.

Ämnen ingående i utbildningen:
Praktisk massage – 100 timmar
Teori runt massage – 20 timmar
Muskelfysiologi – 50 timmar
Muskel och skelettanatomi – 80 timmar
Massagen bakgrund – 5 timmar
Etik och hygien – 5 timmar
Stretching – 15 timmar

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursdatum

Kursstart:  21:a april 2023
Kursdatum: 21-23/4 , 13-14/5 , 2-4/6 , 5-6/8 , 8-10/9 , 6-8/10

Avgift & Anmälan

Avgift: 19.900:- inkl. moms , kursmaterial och anmälningsavgift

Anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgiften på 1900:- till bg:  5869-6378 och ett mail med din adress och telefonnummer till info@mtutveckling.se
Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka om Ni meddelar återbud senast 8 dagar efter inbetalning. Anmälan är bindande om återbud ej meddelats minst 20 dagar innan kursstart. (hela kursavgiften måste erläggas). Undantag är sjukdom som omöjliggör kursdeltagande. (läkarintyg måste bifogas). Resterande erläggs antingen i anslutning till kursstart eller avbetalas.