Yrkesutbildning

I utbildningen massageterapeut  läser du anatomi (hur kroppen är uppbyggd),  fysiologi (hur kroppen fungerar) , patologi (skador och sjukdomar) basmedicin samtidigt som du lär dig att behandla med hjälp av massage, stretching , triggerpunktsbehandling och andra metoder för avslappning och smärtlindring. Vi lär oss både tuff idrottsmassage och mjukare massage för människor med olika smärtsyndrom. Du kommer efter genomgången utbildning att kunna öppna egen massageklinik, jobba på t.ex. gym eller spa. Massageterapeut är en  mer omfattande utbildning än massörutbildningen. Massageterapeuter arbetar i stor utsträckning med klienter som lider av stress, spänningar och har skador i rörelseapparaten. Jämfört med massörer har massageterapeuten djupare förståelse och kunskap om kroppens funktioner och olika problem som kan uppstå vid t.ex. monotont arbete eller träningsrelaterade situationer.

Kursinformation

Terapeututbildningen är fördelad på sammanlagt 9 helger (fredag-söndag eller lördag-söndag) 
Lektionstid är 09.00-17.00 alla dagar.
Antalet deltagare är begränsat till 14.
Diplom erhålles efter fullt genomgången kurs med godkänt resultat.
Möjlighet till certifiering finns efter utbildningen.

Kursinnehåll

Praktiska ämnen:
Avslappningsmassage – 60 timmar
Idrottsmassage – 80 timmar
Stretching – 15 timmar
Triggerpunkter – 15 timmar
Tester – 15 timmar
Diagnosticering – 20 timmar
Träningslära – 30 timmar
Reabilitering – 30 timmar
Ergonomi – 8 timmar
Patientbemötande – 5 timmar

Teoretiska ämnen:
Basmedicin – 75 timmar
Anatomi – 100 timmar
Fysiologi – 100 timmar
Patologi – 25 timmar
Hygien – 5 timmar
Etik – 5 timmar
Miljö – 5 timmar
Starta eget – 5 timmar

Avgift & Anmälan

Kursavgiften är : 29.900 kronor inkl. moms och allt ingår naturligtvis (även amälningavgiften).

Anmälan görs genom att betala in 3.700 kronor i anmälningsavgift/person på vårt bankgirokonto; 5869-6378.
Anmälningsavgiften betalas endast tillbaka om Ni meddelar återbud senast 14 dagar efter inbetalning. Anmälan är bindande om återbud ej meddelats minst 20 dagar innan kursstart. (hela kursavgiften måste erläggas). Undantag är sjukdom som omöjliggör kursdeltagande. (läkarintyg måste bifogas).
Olika avbetalningsalternativ kan erbjudas.

I massageterapeututbildningen är det obligatoriskt med minst 120 praktiktimmar. Vi rekommenderar alltid våra elever att ta betalt av kunderna även under praktiktiden.
Räkneexempel om ni tar 150:- för en halvtimmes massage: 120x2=240 x 150:- = 36.000:-

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursstart

Kursstart:  21:a april 2023
Kursdatum: 21-23/4 , 13-14/5 , 2-4/6 , 5-6/8 , 8-10/9 , 6-8/10 , 28-29/10 ,17-19/11 , 9-10/12

Massageterapeut