Skolan inom Friskvård

MT Utveckling & Friskvård

Skolan inom Friskvård grundades av Mikael Tunander 2002 med en företagsidé om att blanda olika komplementära behandlingsterapier för att uppnå bästa behandlingsresultat. Kundens behov och önskan sätts alltid i första rummet och våra kunskaper skall  fortlöpande uppdateras med de senaste rönen. Vi kan därför erbjuda skräddarsydda lösningar för företag såväl som privatpersoner.
Skolan inom Friskvård som framförallt utbildar och vidareutbildar massageterapeuter startade 2003 och har distansutbildning som specialitet.
Läs mer om våra olika utbildningar under vinjetten ”utbildningar”.

Medlemsskapet i Skandinaviska förbundet för komplementär medicin och Branschrådet för komplementär medicin borgar för kvalitet.
Lite information om Branschrådet och dess uppgift:
Att kvalitetssäkra elever genom certifiering
Den som arbetar inom komplementärmedicin har en ansvarsfull uppgift. En av BKM ”kvalitetssäkrad terapeut” innehar stora kunskaper inom sitt arbetsområde, har ansvarsförsäkring och förbinder sig att följa FN:s artiklar om de mänskliga rättigheterna och att inte delta i verksamhet där man saknar frihet att handla efter dessa.

Att bevaka skolornas gemensamma intressen

Skolornas varierande inriktning på olika behandlingsspecialiteter kräver en gemensam plattform. Denna plattform motsvarar en nivå i basmedicinsk utbildning fastställd på BKM´s årsmöte. Alla skolor oavsett intriktining garanterar denna basutbildning. BKM har dessutom viktiga uppgifter genom att bevaka och påverka beslutsfattare i en för skolorna positiv riktning. Inkommande medel skall användas till information och marknadsföring.

Att värna om professionella förhållningssätt i och runt behandlingssituationer

Av BKM certifierade terapeuter oavsett inrikting, är medvetna om de allmänna riktlinjer skolorna kommit överens om. En professionell terapeut tillämpar de av BKM fastställda etiska regler i alla situationer i det dagliga arbetet. Företag eller privatperson som anlitar en av BKM certifierad terapeut, kan vara försäkrade om att dennes respekt för individens integritet, tillämpning av tystnadsplikt och att främsta målet skall vara patientens hälsa.

Lärare hos MT utveckling är:

Mikael Tunander:  Rektor och lärare i massage/anatomi (Fysiologisk terapeut)
Johan Ringvall: Lärare i Mobilisering (Naprapat)
Jenny Norman: Lärare i Massage (Massageterapeut)
Tony Olsson: Lärare i kinesiotaping (Massageterapeut,mobiliseringsexamen m.m.)
Lars Örum: Lärare i strain-counterstrain (Leg. Kiropraktor)